O nas

Założyciele Przedszkola

Łącząc swoją pasję w wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu otwartości, którą tak podkreśla Maria Montessori, oraz harcerskie zamiłowanie do kontaktu z naturą postanowiliśmy stworzyć przestrzeń dla najmłodszych, która łączy te wartości. Okres wczesnego dzieciństwa jest „najbogatszy” jak zaznacza pedagożka i nie da się tego nadrobić, stąd wybór właściwego miejsca rozwoju jest tak ważny.

„Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (…)”
Aleksander Kamiński

„Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.”
Maria Montessori

Monika Woźnica, właścicielka
Psycholog, trener, ekonomista. Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, oraz studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym. Ukończyła Studium Trenerskie oraz kurs Analizy Transakcyjnej w Pracowni Psychologicznej „Spotkanie”. Trener warsztatów doskonalących dla nauczycieli oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi i młodzieżą. Aktywna uczestniczka działań Związku Harcerstwa Polskiego na szczeblu centralnym związanym z budowaniem programu dzieci i młodzieży oraz kształceniem kadry wychowawczej. Uczestniczka rocznego Kursu Montessori w Centrum Uśmiechu Dziecka w Poznaniu.

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz Brązowym Medalem Zasługi Prezydenta RP za działalność społeczną.

Tomasz Antosiak, właściciel
Psycholog, terapeuta, trener. Specjalizuje się w prowadzeniu konsultacji dla rodziców w nurcie behawioralno – poznawczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej z pedagogami, psychologami i rodzicami. Ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, Szkołę Trenerów ,,STOP” i wiele innych kursów i szkoleń. Czynnie działa w organizacjach pozarządowych jak ZHP i WOŚP.