Program

FILARY EDUKACYJNE 

Edukacja Montessori

Wychowanie Leśne

Akceptacja siebie i drugiej osoby

PLAN DNIA

7:00 – 8:30 przygotowanie do zajęć (śniadanie)
8:30 – 10:15 praca z materiałem Montessori
10:30 – 12:15 zajęcia leśne w pobliskim Lasku Marcelińskim (codziennie niezależnie od pogody)
12:30 – 13:00 obiad
13:00 – 13:30 odpoczynek
13:30 – 15:00 praca z materiałem Montessori/zajęcia edukacyjne
15:00 – 16:00 spacer/wyjście do ogródka Montessori/zajęcia dodatkowe
16:00 – 17:00 czas swobodnej pracy

* Rozkład godzinowy Planu Dnia może ulegać zmianie w zależności od pogody i zajęć dodatkowych

ZASADY

 • Uczymy się razem i od siebie.
 • Pomagamy sobie wzajemnie.
 • Wszyscy mamy takie same prawa, ale przywileje i obowiązki są uzależnione od wieku i możliwości przedszkolaków.
 • Czujemy się jak w domu.
 • Mamy zawsze możliwość wyboru aktywności, nie musimy robić tego co inni, ale nie wolno innym przeszkadzać.
 • Wszystko, czym się zajmujemy, staramy się wykonywać do końca.
 • Troszczymy się o swoje otoczenie, zawsze sprzątamy po sobie.
 • Mamy tak zagospodarowaną przestrzeń (kąciki tematyczne), aby zaspokoić różnorodność potrzeb rozwojowych i poznawczych przedszkolaków.
 • Tydzień jest organizowany wokół zdarzeń zajęć charakterystycznych dla danego dnia.

PROGRAM EDUKACYJNY

Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej MEN.
  • Realizujemy program poprzez pracę z montessoriańskim materiałem rozwojowym, w czasie swobodnej pracy dzieci oraz zajęć w kręgu dla całej grupy.
  • Tworzymy przestrzeń do doświadczeń sensorycznych bazując na kontakcie z naturą.

Dzieci uczą się pracować uważnie w ciszy i koncentrować się na wybranych zadaniach. Używają do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych Montessori.

Główne działy edukacji Montessori:

 • sensoryka – doskonalenie zmysłów wzroku, dotyku, słuchu, węchu i smaku, przygotowanie do aktywności w dziedzinie matematyki, języka, kultury
 • życie praktyczne – przygotowanie dziecka do życia, praca nad samodzielnością, samoobsługa – jedzenie, ubieranie się, koordynacja i harmonia ruchu, samodzielne korzystanie z toalety itp.
 • edukacja matematyczna – doświadczanie pojęć matematycznych poprzez zabawę konkretnymi materiałami edukacyjnymi, rozwój „matematycznego umysłu”, poznanie prawdziwej natury operacji arytmetycznych
 • edukacja językowa – wzbogacanie słownictwa, przygotowanie do czytania i pisania, sensoryczne i dźwiękowe rozpoznawanie liter, czytanie ze zrozumieniem
 • edukacja kulturowa – geografia fizyczna, botanika, zoologia, historia, astronomia, ekologia, wielokulturowość

Program Montessori uzupełniany jest o zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia sportowe na dworze.

Dodatkowo płatne prowadzone są tzw. zajęcia dodatkowe w ograniczonej liczbie ze względu na bardzo szeroki program Montessori. Prowadzimy

 • regularne zajęcia umyzykalniające (tzw. rytmika),
 • zajęcia logopedyczne według indywidualnych potrzeb,
 • zajęcia plastyczno-naukowo prowadzone raz w miesiącu,
 • dodatkowe spotkania z ekspertami wynikające z planu edukacyjnego.