Wspieramy cele ONZ!

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Global Goals) to 17 tematów opracowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w ramach Agendy 2030. Określa ona 169 zadań jakie mają być realizowane przez instytucje, państwa, rządy, społeczności, każdego z nas, aby świat w 2030 roku stał się lepszym miejscem dla rosnącego pokolenia.

Kadra naszego Przedszkola opracowała program, który łączy podstawę programową MEN, metodę Montessori oraz Cele ONZ. Każdy miesiąc będzie poświęcony 1 z 17 celów, tematycznie powiązany zarówno z pracą w Przedszkolu, jak i z aktywnościami w domu. Liczymy, że także Rodzice włączą się w program i pozwolą nam wypracować wspólnie nawyki, które będą miały wpływ na naszą przyszłość.

Z pierwszym tematem ruszamy już w listopadzie!