Zapisy

Rekrutacja do grup przedszkolnych trwa cały rok. Jednak w szczególności zachęcamy do zapisów w dwóch najczęstszych terminach: od września i stycznia.

Przyjmujemy zapisy do 4 grup przedszkolnych

  • dzieci w wieku 2,5 – 6 lat
  • również dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (specjalnie przygotowane warunki lokalowe)

Szczegóły dotyczące zajęć dodatkowych,  godzin otwarcia oraz wyżywienia zostaną ustalone indywidualnie po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej.